donatie

privacystatement

Stichting SocialFilm is verant­woordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacy­verklaring leggen wij uit welke persoons­gegevens wij verzamelen, hoelang we ze bewaren en met welk doel.

Contactgegevens:

Eigenaar en Databeheerder
Stichting Social Film
Spoorlaan 21k
5038 CB Tilburg

contact@socialfilm.org
https://www.socialfilm.org

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Social Film verwerkt persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Social Film verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Social Film neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Social Film) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Social Film bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Social Film verstrekt alleen gegevens aan derden die noodzakelijk zijn voor het versturen van onze nieuwsbrief en voor het verwerken van donaties. Verder verstrekken wij geen gegevens aan derden.

Wij verstrekken de noodzakelijke gegevens aan Mollie Payments B.V. voor het verwerken van betalingen. Mollie Payments B.V. bezit eigen voorwaarden en privacystatement die van toepassing zijn.

Wij verstrekken de noodzakelijke gegevens aan LaPosta B.V. voor het versturen van onze nieuwsbrieven. LaPosta bezit eigen voorwaarden en privacystatement die van toepassing zijn.

Cookies

Stichting Social Film gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Social Film en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@socialfilm.org. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Stichting Social Film wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Social Film neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@socialfilm.org

Deze privacy­verklaring is voor het laatst aangepast in september 2021.