donatie

Onze Visie

Middels films en impactcampagnes bijdragen aan een duurzame wereld waarin positieve ontwikkeling voor mens, maatschappij en natuur centraal staat.

Open, oprecht en integriteit; laten zien zonder oordeel. Maar ook vragen durven stellen, met elkaar in dialoog gaan over wat we zien en hoe we dingen zorgvuldiger, beter doordacht en met meer aandacht kunnen veranderen.

 • Wij geloven dat persoonlijke verhalen van hoop, van verbinding, van kansen, bijdragen aan een positieve duurzame ontwikkeling.

 • Wij geloven ook dat het belangrijk is om middels films en documentaires stem te geven aan de ongehoorden, de buitenbeentjes, de mensen die nét niet in de mainstream mee komen.

 • Wij geloven dat we door ethische, sociale en maatschappelijke kwesties in beeld te brengen bijdragen aan de ontwikkeling van het kritisch denkvermogen van mensen.

ontstaan

Stichting Social Film is opgericht door Jesse van Venrooij vanuit de overtuiging dat documentaires en andere audiovisuele producties bij kunnen dragen aan een bredere kijk op de wereld.

Jesse werkte bijna tien jaar als sociaal werker. Daarnaast bouwde hij zijn bedrijf FilmMoment op waar hij naast betaalde filmopdrachten ook aan maatschappelijk relevante documentaires werkte. Het werd tijd om de inzichten uit het sociaal werk en zijn ervaring als documentairefilmmaker te verenigen in een stichting; met als doel om nog meer en op duurzame wijze positieve impact te maken in de samenleving.

In het voorjaar van 2021 zijn de vijf bestuursleden voor het eerst bij elkaar gekomen. Een deskundige club van professionals uit verschillende sectoren en met Tilburgse roots. Vanaf het eerste uur is ook documentairefilmmaker Eline van der Kaa actief betrokken bij het opzetten en vormgeven van stichting Social Film.Bestuur & Team

Bestuursmodel

Het bestuur van stichting Social Film bestaat uit vijf bestuurders en is onbezoldigd. Zij houdt zicht op het beleid, de dagelijkse leiding en de financiële verantwoording van de stichting, de toekenning van de donaties, fondswerving en sponsorgelden aan de verschillende projecten. Het stichtingsbestuur is het controleorgaan dat de koers beschermt om de visie en missie van de stichting te blijven waarmaken. Samen met Eline van der Kaa geeft Jesse van Venrooij inhoud, invulling en leiding aan het werk van de stichting.

beleidsplan 2021 – 2024

Social Film
Waar film & maatschappij elkaar ontmoeten

Waar we voor staan
Stichting Social Film staat voor een duurzame wereld waarin de positieve ontwikkeling voor mens, maatschappij & natuur centraal staan. We willen mensen de ruimte en gelegenheid bieden om hun stem te laten horen. Dat doen we altijd met respect en zorgvuldigheid voor de relatie. Want alleen wanneer iemand zich comfortabel voelt, kan die zichzelf zijn en zichzelf laten zien.

Wat we doen
Wij realiseren audiovisuele producties die maatschappelijk actuele of juist onderbelichte thema’s en ethische kwesties bespreekbaar maken in de samenleving. Dat doen we door

 • Documentaires, films, podcast (series), impactcampagnes en creatieve projecten te (laten) produceren en producties van andere makers (mede) te financieren

 • Startende makers een stimulerende omgeving te bieden waarin zij hun talenten en vaardigheden kunnen ontwikkelen.

 • Bij te dragen aan arbeidsparticipatie in de creatieve sector voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of de samenleving.

Hoe we dat doen
Social Film vergaart de financiële middelen om producties met maatschappelijke relevantie (mede) te realiseren. Deze producties nodigen het publiek uit om onderwerpen vanuit een ander perspectief te bekijken. Elke productie gaat gepaard met een impactstrategie waarin aanzet tot dialoog centraal staat.

We schuwen de schuurmomenten niet en nemen de kijkers mee in de dilemma's waar de hoofdrolspelers zelf zich ook geconfronteerd zien. We streven ernaar om zo veel mogelijk vrij van oordeel te observeren. Dat is steeds weer zoeken naar de balans.

FilmMoment is eerste maker en werkt ten dienste van de stichting en de projecten. Het intellectueel eigendom van producties blijft te allen tijde bij de makers. Wanneer een project (mede) gefinancierd wordt door Social Film, heeft de stichting wel (mede) zeggenschap over de haalbaarheid van de productie.

Speerpunten

 1.    Documentaire Mama, mag ik naar huis toe?
  Het eerste project waar we met FilmMoment in samenwerking met Gé Haans aan werken is de realisatie van de documentaire ‘Mama, mag ik naar huis toe’. Dit is een documentaire en impactcampagne over pleegzorg vanuit het perspectief van ouders waarvan het kind langdurig uit huis is geplaatst. Planning realisatie tussen begin 2022 en eind 2024. Begroting; +/- € 110.000 euro.

 2. Jaarlijks event

  In 2022 starten we met ons eerste kick-off event van Social Film. Hierbij wordt de Club van 100 uitgenodigd en mogelijk geven we via de nieuwsbrief een aantal tickets weg aan donateurs. Met dit event willen we laten zien waar we aan werken, mensen met elkaar in contact brengen en inspireren.

 3. Club van 100

  Ons doel voor Social Film is om op termijn een duurzame financieringsstroom te genereren met een vaste groep ambassadeurs die we de ‘Club van 100’ noemen. We vragen hen  om zich met een financiële bijdrage te verbinden aan de stichting. We nodigen hen minimaal eenmaal per jaar uit voor een presentatie en netwerkbijeenkomst. Wij hopen dat zij via Social Film geïnspireerd raken en op hun beurt tot inspiratie willen zijn voor hun netwerk.  Wij geloven dat we op deze manier meer impact maken met de stichting.

Werving van inkomsten
Het is ons eerste doel om uit te groeien tot een financieel gezonde stichting. Inkomsten worden gegenereerd aan de hand van een vooraf gemaakte begroting. De werving van inkomsten verloopt via fondsenwerving, subsidies aanvragen, donaties en giften. De werving heeft in de eerste plaats betrekking op specifieke projecten. Tegelijkertijd werken we aan de realisatie van een structurele financieringsstroom via onder meer de Club van 100.

De stichting heeft een onbezoldigd en onpartijdig bestuur dat toezicht houdt op inkomsten en uitgaven. De uitgaven/bestedingen gaan conform de gemaakte begroting. Deze worden voorgelegd en goedgekeurd. Deze gegevens worden ook vastgelegd in jaarrekening en jaarverslag. Het jaarverslag en de jaarrekening worden op de website geplaatst.

Perspectief (en beheer en besteding van het vermogen van de stichting)
Onze stichting is nu nog jong. Zodra Social Film een solide financiële basis heeft, gaan wij onze rol van opdrachtgever en coproducent verstevigen en uitbouwen. Dat betekent dat de stichting ook middelen kan inzetten om anderen te betrekken om uitvoering te geven aan een specifiek idee of concept, passend binnen de missie en doelstellingen van Social Film. Naast producties en impactcampagnes kan dit ook gaan om mogelijkheden voor talentontwikkeling en de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of de maatschappij.

Jaarverslag en jaarrekening